Tuesday, April 22, 2014

સાચવીએ 'અર્થ' ને, નહિતર અનર્થ થઈ જશે!કાલે જોયું ને તોફાન, ડેમો જ નાશ ને સમર્થ થઈ જશે!
જતન કરીએ કુદરત નું, મહેનત વર્થ થઈ જશે.

સાચવીએ 'અર્થ' ને, નહિતર અનર્થ થઈ જશે,
સોનાં જેવી આ જિંદગી, વ્યર્થ થઈ જશે!
 

- જય

No comments: