Wednesday, March 26, 2014

ફરિયાદ અને હિતેચ્છા!

ધરતી પર આટલી ભીડ હોવાનો મને આજ અચરજ થાય,
બાકી તો લોક ને હવા માં જોઇને ડોક દુ:ખી જ જાય છે!

ચાલ દોસ્ત, લંબાવ તારો હાથ હું સાથ આપું,
ટેકવું ઉતારવા નીસરણી, કાં તો કુદાડવા ઝોળી બનાવું!

ઠોકરો ખાઇને પણ ન સમજે તો તારૂં નસીબ,
ફરજ નીભાવશે જ પથ્થર તું જાય તો કરીબ!

ફરિયાદ ન કરવાનું મને ફરી ફરી ને યાદ આવે છે,
પણ અજંપા પર કોની 'જય' થાય છે!

- જય