Saturday, August 9, 2014

પત્રવ્યવહાર - એક ઇતિહાસ : પત્રલેખન - ઐતિહાસિક કળા!
બ્લૉગ નુ ટાઇટલ બઊ ગંભીર લાગે છે નેજરાય નથી ... સાચે ! પરીક્ષા માઁ નિબઁ પૂછાય અને સમય બચ્યો હોય તો કેવુઁ સરસ મજાનુઁ લખીએ, એવુઁ મને આજે વાઁચેલા એક પત્ર પરથી થયુઁ છે અને છે એનુઁ પરિણામ! લો આવી ગયુઁ એક ઓર નજરાણુઁ.

શુક્રવાર ની બપોર હતી, "ટ્રિન ટ્રિન...વો..રા ' " અવાજ આવ્યો અને હુઁ જમતાઁ જમતાઁ ઉભો થઈ ને આવેલા કુરિયર, કવર્સ વગેરે ...ટુઁ માઁ ટપાલ આવ્યો.

બોલો લ્યો, પાલી અમારે ત્યાઁ નિયમિત આવે છે, ( તહેવારો માઁ :) તો રોજ આવવાનું થાય એમને! બક્શીશ જિંદાબાદ !)

આવનાર 4-5 કવર્સમાઁ એક પત્ર હતો, અમારા મીનાક્ષી માસી નો!
તહેવારો આવે એટલે પત્રો આવે અને ઇંફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (IT) થી તરબતર થયેલા આપણાઁ દિલ-દિમાગ ને કૈંક નવો ખોરાક મળે ! તો ભાઈ રક્ષાબંધન ની સીઝન ને ! મારી બંને મોટી બહેનો ના આશીર્વાદ થી રપૂર શબ્દો હતા અને તો રહેવાના ! ( સાલુ સાચ્ચુ , આશીર્વાદ ની બઊ જરૂર છે હોઁ આજકાલ ! તમે પણ આપી દો યાર હવે, કંજુસાઇ શુઁ આમાઁ ! ... થેંક્યુ !)

અને પત્ર ની પાછળ ની બાજુ અમારા ખાઁટુ માસી નો શુભેચ્છા સંદેશ અને યાદી! અને એમણે જે લખ્યુઁ છે ખરેખર આપણને વિચારતા કરી મૂકે લાએમના દરેક શબ્દ માઁ મજા પડી જાય! કળા તો!

" બીઝી જય ને બીજી માસી ના આશીર્વાદ! " -  નાલાયક તુઁ યાદ કેમ નથી કરતો માસી ને, એમ!
એમાઁય પાછો પ્રા અને તર્ક!

"પત્રવ્યવહાર ની પધ્ધતિ સારી હતીહવે તો લખવાની પ્રેક્ટિસ પણ જતી રહી છે! અક્ષરો સુધારવા પડશે" - અક્ષરો તો સુવાચ્ય હતા પણ એથી વધારે ક્લિયર તો એનો ર્મ છે! નસીબજોગે આજકાલ મારા હાથે તો ગુજરાતી પત્રો/ અરજીઓ લખાઇ છે! પણ તોયે શુઁ ... આદત તો સ્વાભાવિક રીતે પત્રવ્યવહાર ની જેમ નામ-શેષ થઈ ગઈ છે !

એક જમાનો હતો, રોજ ટપાલી કાકા આવતાપત્રો માઁ પાછુઁ હોય મોટાભાગે કૉમન!
અલગ અલગ શબ્દો માઁ અલગ લાગણીઓ ! પંચાત, ફરિયાદો, ખોદણી, રોદણાઁ રોવાના , સમાચાર, ઋણ સ્વિકાર વગેરે! (મને યાદ આવ્યુઁ કે મારા દાદાશ્રી નાઁ અવસાન ને લગતા ઋણ સ્વીકાર નાઁ પત્રો મેઁ લખેલા!)

- સૌ કુશળ-મઁગળ હશે અમે સૌ મજા માઁ છીએ!
- આપણો લાલો મોટો થઈ ગયો હશે ને!
(લાલો એટલે કૉમન નામ એમ, બાબા નુઁ તમને નામ ખબર ના હોય તો પણ ચાલે )
- છોરાઁ એય ને તે ઘર મા ધમાચકડી મચાવતા હશે.
- મીના ને ફાવી ગ્યુઁ
સાસરે ?
- નવું ઘર કેવુઁ છે બાકી? આડોશ-પાડોશ માઁ કોઇ પેલા કાંતાબેન જેવું નથી ને? (
પંચાત )
- ચઁપામાસી હવે થાક્યા છે હોઁ ! ( એટલે તૈયારી એમ 'રામ નામ' ની) રજાઑ લૈ રાખ્જે :) !
- ચિ.,  .સૌ.,  મુ. , ગઁ.સ્વ, . ધૂ. . પૂ. એવાઁ તો સંબોધનો હોય!પત્રલેખન એક ઉત્તમ કળા છે જે આજે ઈ-મેઈલના જમાનામાં વિસરાતી જાય છે. ગમે તે હોય, પરંતુ પત્ર લખીને વ્યક્ત થતો આનંદ કંઈક ઓર જ છે !


બહુ લખવુઁ છે, પણ ગુજરાતી ટાઇપ કરવામાઁ બઊ ટાઇમ જાય છે! વધુ આવતા અઁકે ! :)

આભાર!  

Wednesday, July 23, 2014

બની જા મારો ખુદા, હુઁ નમાજ થઈ જઈશ!

જીવન તો અનેક રઁગો થી ઠસોઠસ છે , બહુ દૂર ક્યાં જવાની જરૂર છે ... દિવસ પણ નો અઁશ ને; ભારે મલ્ટિકલર !

- 1:56 AM થઈ છે! :(
- આખા દી' ની દોડધામ બાદ સરસ જીરા-રાઈસ ની લિજ્જત માણી! - આનઁદો :)
- વાગ્દત્તા નારાજ છે! :(
- વધુ જ્ઞાન લેવાના ભરખા રાખીને બેઠો અને ટી.વી. ચાલુ કરવા ગયો અને બંધ! :(
- ઈંટરનેટ ને વાઁકુ પડવા માટે તો જાણે રાખ્યું હોય નહિ! :(
- નજર દોડાવી ડામચિયા પર, સાહિત્ય ની નવી જાણકારી લેવા... આનઁદો ! 3 પુર્તિ મળી ! :)

થોડો ઠરીઠામ થયો! લાવ ને કૈંક લખી એમ વિચાર આવ્યો !


અરે રે ...

નારાજ થઈ ને રાજ ના કર,
હુઁ તો તારાજ થઈ જઈશ!
 


તારાય વાંક ને સ્વિકારી ,
તો હુઁ મહારા થઈ જઈશ!

મને કાઁટાળૉ ગણ કે મણીય,
હુઁ સરતાજ થઈ જઈશ!


તારા પર ખીશ ટલુઁ મણ,
કે તુઁ બોરિ ને હુઁ અનાજ થઈ જઈશ!


એક સૂર તુઁ આપ 'ધ્વનિ',
હુઁ પડછઁદ એક અવાજ થઈ જઈશ!બનાવ તુઁ બિંદાસ રિવાજો,
નિભાવિને હુઁ સમાજ થઈ જઈશ!


ની જા મારો ખુદા,
હુઁ નમાજ થઈ જઈશ!


ક્યારેક બોલાવ મને મોદી બની ને,
આમઁત્રિત હુઁ શરિફ નવાજ થઈ જઈશ!


તુઁ ચિત્ર ની રજૂઆત તો કર,
હુઁ કેવાસ ને કોલાજ થઈ જઈશ!


વ્યસન થઈ શે તને મારુઁ,
એવા તુલસી ને મિરાજ થઈ જઈશ!


નિરાશ ના કર મૌન હી ને,
તો તો હુઁ દુર ર્રાજ થઈ જઈશ!


તારા વિના કો ખરીદ-દાર મારુઁ,
ભલે ને જાહેર હર્રાજ થઈ જઈશ!ધૈર્ય ની મારા કસોટી ક્યાઁ લે છે તુઁ,
પા ઉતરવા અગ્નિ પર બિરાજ થઈ જઈશ!

આ રચના ની કદર ન થાય 'જય',
સમજ કે તુઁ નજર અંદાજ થઈ જઈશ!મીઠી ધમકી-

બહુ થયુઁ ના બન ઇઝરાયેલ તુઁ,
જવા માઁ હુઁ હમાસ થઈ જઈશ!
 
 
 :)


- જય વોરા
  

Tuesday, July 1, 2014

10 Iconic Quotes On Rahul Dravid That Show Why He Is A True Gentleman!

A nice post from Storypick
 
Rahul Dravid doesn’t require an introduction. He’s one of those few sportsmen in the world whose attitude on and off the field demands nothing but respect.
Here are some of the best quotes about The Wall of Indian Cricket.

1.

1

2.

8

3.

2

4.

3

5.

5

6.

4

7.

9

8.

7

9.

6

10. The Man Himself speaks

10
Rahul Dravid on “Patience”
“When I’m requested to speak to youngsters I like talking about this phase of my life and liken it to fascinating plant: The Chinese Bamboo. You can take a Chinese bamboo seed and plant it in the ground, water and nurture the seed for an entire year & not even see a single sprout. Infact, you’ll not see a sprout for 5 years. But suddenly, a tiny shoot will spring from the ground. And over the next 6 weeks, the plant can grow as tall as 90 feet. It can grow as fast as 39 inches every 24 hours. You can literally watch the plant grow.
What was the plant doing during these 5 years, seemingly dormant period, it was growing its roots. For 5 full years it was preparing itself for rapid, full growth. Without this root structure, the plant simply couldn’t support itself for its future growth. Some would say the plant grew 90 feet in 6 weeks, I would say it grew 90 feet in 5 years & 6 weeks”
Source
In an era of instant gratification, we settle for short trees, but patience has its own rewards.

Tuesday, April 22, 2014

સાચવીએ 'અર્થ' ને, નહિતર અનર્થ થઈ જશે!કાલે જોયું ને તોફાન, ડેમો જ નાશ ને સમર્થ થઈ જશે!
જતન કરીએ કુદરત નું, મહેનત વર્થ થઈ જશે.

સાચવીએ 'અર્થ' ને, નહિતર અનર્થ થઈ જશે,
સોનાં જેવી આ જિંદગી, વ્યર્થ થઈ જશે!
 

- જય

Wednesday, March 26, 2014

ફરિયાદ અને હિતેચ્છા!

ધરતી પર આટલી ભીડ હોવાનો મને આજ અચરજ થાય,
બાકી તો લોક ને હવા માં જોઇને ડોક દુ:ખી જ જાય છે!

ચાલ દોસ્ત, લંબાવ તારો હાથ હું સાથ આપું,
ટેકવું ઉતારવા નીસરણી, કાં તો કુદાડવા ઝોળી બનાવું!

ઠોકરો ખાઇને પણ ન સમજે તો તારૂં નસીબ,
ફરજ નીભાવશે જ પથ્થર તું જાય તો કરીબ!

ફરિયાદ ન કરવાનું મને ફરી ફરી ને યાદ આવે છે,
પણ અજંપા પર કોની 'જય' થાય છે!

- જય

Saturday, March 1, 2014

લખવું હતું 'સમય' પર, ના લખી શક્યો સમયસર!

ઘણું કહેવું છે, પણ ટૂંક્માં રાખીએ!

આમેય સમય સાથે તો કાયમ ની બબાલ છે, ક્યાં પંગો લઈએ!


'જય' તું મય,
સમય ને સમજ,
સમય નો વ્યય!

નહિં સમજે,
સમન્વય સમય,
જીવન ક્ષય!

આ જ પ્રવાહ,
અવિરત વહેતો,
સમય નો 'જય'!

(બીજી પણ એક આવી રહી છે, 'સમય' પર, પણ વિધિની વક્રતા જુઓ, એમાં મોડો પડ્યો!)

Saturday, January 25, 2014

OpenERP Integration with Liferay by SerpentCS

OpenERP is an open-source enterprise resource planning (ERP) software actively programmed, supported, and organized by OpenERP s.a. OpenERP is similar to many open source projects where customized programming, support, and other services are also provided by an active global community and partner network.
OpenERP is licensed under the terms of the AGPL license. More Details are here.
Liferay Portal is a free and open source enterprise portal project written in Java and distributed under theGNU Lesser General Public License[2] and optional commercial license.[1] The Liferay project additionally supports Liferay Social Office, Liferay Sync, Liferay AlloyUI, Liferay enterprise Connectivity Apps and the Liferay Marketplace. It is primarily used to power corporate intranets and extranets.[3]
Liferay Portal is a web platform with features commonly required for the development of websites and portals. Liferay includes a built-in web content management system allowing users to build websites and portals as an assembly of themes, pages, portlets/gadgets and a common navigation.[4] Liferay is sometimes described as a content management framework or a web application framework. Liferay’s support for plugins extends into multiple programming languages, including support for PHP and Ruby portlets.[5]
Serpent Consulting Services Pvt Ltd. has integrated OpenERP and liferay. The core purpose is to display various business models of OpenERP like (products, services, team, employees, suppliers, customers, projects, events, etc.) on your Liferay portals.
We would like to invite the community to provide feedback, we will add more features here and will publish the source soon.
Thank you,
SerpentCS
Note:
Following are our OpenERP contributions of the last quarter.
5. OpenERP - Authorize.net payment gateway Integration,releasing next month.

Tuesday, January 21, 2014

OpenERP Installation Guide on MAC OSX 10.9


OpenERP Version 7 Installation on Mac OSX 10.9
There are Many ways to install OpenERP and dependent packages on Mac like using pip, port and brew. Here is the steps to install OpenERP using ports. To get port command working you need to Download and install Macports.
Install PostgreSQL 9.3 Server
Installing PostgreSQL Server is required to connect to postgres and create database.
After successful installation we need to create our system user as a postgres superuser. Run following terminal commands to create user.
sudo su – postgres
createuser <your system username>
It will prompt you to make this user as super user? YES
Make it superuser
psql93 template1 -U postgres -W
this might be psql or psql with version depends on installation
This will ask for posrgres user password and give you template1 connection
ALTER USER <your system username> WITH password ‘your password’;
Above query will set password for system username in postgres.
exit
You will back to system user prompt
We successfully installed Postgres Server
To check the installation you can run this command
psql93 -l
It will list out available databases list

Installing OpenERP Dependencies
We will goto root user prompt to install all dependencies with following command
sudo -i
We will install python 2.6 and dependent packages in python 2.6
port install python26
port select python python26
port install py26-setuptools; easy_install setuptools
port install py26-psycopg2 + postgresql93; easy_install psycopg2
port install py26-reportlab; easy_install report lab
port install py26-lxml; easy_install lxml
port install py26-tz; easy_install pytz
port install py26-mako; easy_install mako
port install py26-dateutil; easy_install DateUtils
port install graphviz + python26 +no_x11
port install py26-parsing; easy_install pyparsing
port install py26-pil; easy_install pil
port install py26-docutils; easy_install docutils
port install py26-openerp-auth-openid; easy_install openerp-auth-openid
port install py26-pip; easy_install pip
port install py26-mock; easy_install mock
port install py26-unittest2; easy_install unittest2
port install py26-Werkzeug; easy_install Werkzeug
port install py26-mxdatetime; easy_install mxdatetime
port install py26-caldav; easy_install caldav
port install py26-pydot; easy_install pydot
port install py26-feedparser; easy_install feed parser
sudo port py26-babel; easy_install babel
Install PyChart using following commands.
tar xvfz PyChart-1.39.tar
cd PyChart-1.39
sudo python2.6 setup.py build
sudo python2.6 setup.py install

For the missing packages or unknown packages you can check package names on below link and install package based on package name with port command.
Get Source from bazaar
Install bzr on Mac using brew
brew install bzr
Get OpenERP stable version 7 source from Launchpad

$ bzr lp:openobject-server/7.0 serve
$ bzr branch lp:openobject-addons/7.0 addons
$ bzr branch lp:openerp-web/7.0 web-client

We are done and ready to run OpenERP from terminal
python2.6 openerp-server –addons-path=../addons/,../web-client/addons/ –db_host=localhost –db_port=5432 -u <system user> -w <password>
References :
http://macfreak84.blogspot.in/2011/02/installing-openerp-6-server-on-mac-os-x.html

Tuesday, January 14, 2014

Why AAP should not jump into(contest) Loksabha Elections of 2014 ? - our Opinion!

Let me conclude before I start : "AAP is not bad, neither is AK;, it's just the timing"! This is the voice from many educated people around!

In a nutshell, Why AAP should not contest the LS Elections 2014?

1. Your presence will make people forget UPA's Scandals and talk about only AAP rising.
2. You are a fresher, your role can be considered as a vote-cutting party.
3. You are not fully aware about national problems (Delhi problems are not the only ones now when you talk about LS) like Kashmir (see what P Bhushan said), water and electricity (You announced in Delhi, would you do in all India without any sources, then from air?) and some economic policies.
4. Your presence will generate fragmented parliament and again a coalition like UPA-x!
5. Lack of candidates for elections :  finding them is easy, tracking them is not. (in such a short time)
6. Immaturity and inexperience of leaders, awareness of govt rules and regulations and proper work methodology (no more janata darbars please)
7.  Suggest me, you the reader!

It was an evening when Rohit Purohit, Bhavin Barot, Harnish Tanna, Harshit Dave, Dr. Jatin Prajapati, Vishal Rajpurohit and Chirag Dave met. We usually have fun and do not go into any serious talk. It was because no one brought cards and snacks, we had been in serious trouble and had been finding ways to overcome the grief.

We discussed how suddenly the politics has been changed and all kind of media (paper, electronics and social) has been the fan of AAP and AK. There is no doubt everyone is amazed and wish to really congratulate them and everyone wishes the clean government like AAP has promised it to be and for which people have started dreaming for !


But somewhere in the corners of our heart, we are the fans of Mr. Narendra Modi by knowing his ways of work, the administration, the governance and the development which has been an example for not only India, but the world, yes! However, we do not openly favour BJP as a party, Narendra Modi as a PM! Do not consider us as against any party, or favouring any party. But one GOD damn thing is sure, we are totally against Congress and why not the current youth to be!

Friendly advise: to BJP: don't be so fearful of AAP; to Cong: don't be so enamoured of AAP; to AAP: don't be in such a hurry.

The recent news from Delhi : overwhelming crowd at Lokdarbar today is an indication that AAP better gets little more organized, and Kejriwal better accept formal security instead of becoming an eye candy on new channels!

Talking about Why AAP should not jump into Loksabha 2014 elections and not confuse Indians, specially those who just follow, don't think!

A debate has been going on whether AAP should fight the LokSabha elections or not. While there are equally strong points to support both the sides, we somehow feel that AAP should not ‘rush’ into fighting these elections. What they lack really is Experience of ruling, experience of governance, experienced leaders, clear goal and their reachability to whole India! AAP's growth has been really vertical, they have to grow horizontally too!

Nowadays India is a victim of old political trick. If you can't convince them, confuse them. And look, we are confused. 

Do we think that Delhi is with AAP. Really? No I don't think so.
Do we think that Congress will be wiped off in next LokSabha election. No I don't think so.
Do we think that AAP is "Miracle in Politics"(Party full of Sanskari Politicians) and they would stick to their statements and ethics. No I don't think so.

Lets have a look at Delhi statistics again. 46% people voted for BJP, 41% people voted for AAP and 11% people voted for Congress. Now the Game changer is who ever does the coalition. Kejriwal grabbed this opportunity and he is CM now. Bad news for BJP but Fantastic turn for Delhi Government. We all appreciate Kejriwal's efforts in reaching up to this level. Really it's not a cakewalk. We surely may need more Kejriwals to improve the system at micro level.
 

Even Kejriwal is in learning phase, so he is also being positive about these promises and we hope that he would do his best to deliver what he said, but in case something goes wrong, do people of India and our news channels have patience to digest his failures and give him some more time to make things better? No. We can't wait to criticize AAP even if Kejriwal stays in Five Bedroom house and AAP leaders come in Government Cars(without Red Lights of course)? We - the people of India are very short tempered. We don't remember things for a long time. We react very quickly and we forget very quickly.

Now it is clear that for 2014 Lok Sabha Elections, no one wants Congress anymore, some people are with AAP and some people are with BJP.
But if either of the party does not get clear win, again India would be trapped in coalition government(with CONGRESS or the nonsense of SP, BSP, RJD) unfortunately and people of India would have to face same unbalanced, weak political trauma as we are facing now.
 

I personally think AAP should prove themselves(power of common man) for next 5 years in Delhi and then jump into Lok Sabha election next time. Otherwise, India will again have coalition government in center and that will not help Aaam Aadmis in anyway. Trying to scale this model to the national level in such a small amount of time (less than five months) would prove counter productive.

See the analysis of Suyash Bhardwaj (IIM - Calcutta 2011 Batch), an excellent piece on Aam Aadmi Party.

Finally, it is important to set examples of honesty and clean politics, but not at the cost of India’s development.

After all, it is the Aam Aadmi who will bear the brunt of his/her wrong decisions for the next 5 years.

Courtesy : Various articles, various discussions and own words! 

Some Links:

1. Indian Exponent

2. Thinking out of the box

3. Defaming AAP  : https://www.facebook.com/WeHateAAP , https://www.facebook.com/groups/Against.AAP/  to see the goofs!

Thank you,

Jay Vora.